SortedSet Interface trong JavaSortedSet Interface trong Java kế thừa Set và khai báo các hành vi của một Set được xếp thứ tự tăng dần. Ngoài những phương thức được định nghĩa bởi Set, thì SortedSet Interface trong Java khai báo các phương thức được liệt kê trong bảng dưới đây.

Một số phương thức ném một NoSuchElementException khi không có item nào được chứa trong Set đang gọi. Một ClassCastException được ném khi một đối tượng không tương thích với phần tử trong một Set.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Một NullPointerException được ném nếu cố gắng sử dụng một đối tượng null và null không được phép trong Set.

STT Phương thức và Miêu tả
1 Comparator comparator( )

Trả về bộ so sánh của Sorted Set đang gọi. Nếu thứ tự tự nhiên được sử dụng cho Set này, thì trả về null

2 Object first( )

Trả về phần tử đầu tiên trong Sorted Set đang gọi

3 SortedSet headSet(Object end)

Trả về một SortedSet chứa các phần tử nhỏ hơn end mà được chứa trong Sorted Set đang gọi. Các phần tử trong sorted set trả về cũng được tham chiếu bởi Sorted Set đang gọi

4 Object last( )

Trả về phần tử cuối cùng trong Sorted Set đang gọi

5 SortedSet subSet(Object start, Object end)

Trả về một Sorted Set mà bao gồm các phần tử giữa start và end-1. Các phần tử trong Collection trả về cũng được tham chiếu bởi đối tượng đang gọi

6 SortedSet tailSet(Object start)

Trả về một SortedSet mà chứa các phần tử lớn hơn hoặc bằng start mà được chứa trong sorted set. Các phần tử trong set trả về cũng được tham chiếu bởi đối tượng đang gọi

Quảng cáo

Ví dụ

SortedSet Interface trong Java có sự triển khai trong các lớp đa dạng như TreeSet … Sau đây là ví dụ minh họa một lớp TreeSet trong Java:

public class SortedSetTest {

  public static void main(String[] args) {

   // Tap sortedset
   SortedSet set = new TreeSet(); 

   // Them phan tu vao set
   set.add("b");
   set.add("c");
   set.add("a");

   // Lap qua cac phan tu trong set
   Iterator it = set.iterator();
   while (it.hasNext()) {
     // Lay phan tu
     Object element = it.next();
     System.out.println(element.toString());
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

a
b
c

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp


Tài liệu giáo viên