Lớp Dictionary trong JavaLớp Dictionary trong Java là một lớp abstract mà biểu diễn một kho lưu giữ key/value và hoạt động khá giống lớp Map trong Java.

Với một cặp key/value đã cung cấp, bạn có thể lưu giữ giá trị trong đối tượng Dictionary. Khi giá trị được lưu, bạn có thể thu nhận nó bởi sử dụng key của nó. Ngoài ra, giống như lớp Map, một Dictionary có thể được xem như là một danh sách các cặp key/value.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) trong Java.

Dưới đây là danh sách các phương thức abstract được định nghĩa bởi lớp Dictionary trong Java:

STT Phương thức và Miêu tả
1 Enumeration elements( )

Trả về một bảng liệt kê các giá trị được chứa trong Dictionary

2 Object get(Object key)

Trả về đối tượng mà chứa giá trị liên kết với key. Nếu key không có trong Dictionary, thì đối tượng null được trả về

3 boolean isEmpty( )

Trả về true nếu Dictionary là trống, và trả về false nếu nó chứa ít nhất một key

4 Enumeration keys( )

Trả về một bản liệt kê các key được chứa trong Dictionary

5 Object put(Object key, Object value)

Chèn một key và value của nó vào trong Dictionary. Trả về null nếu key đã không có trong Dictionary đó; trả về value trước mà liên kết với key nếu key đã ở trong Dictionary

6 Object remove(Object key)

Gỡ bỏ key và value của nó. Trả về value mà liên kết với key. Nếu key không có trong Dictionary đó, thì trả về null

7 int size( )

Trả về số entry trong Dictionary

Quảng cáo

Lớp Dictionary là cũ. Bạn nên triển khai Map Interface trong Java để có các tính năng lưu giữ key/value.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau_truc_du_lieu_trong_java.jsp