Vòng lặp do...while trong JavaVòng lặp do…while trong Java

Một vòng lặp do … while là tương tự như Vòng lặp do...while, ngoại trừ rằng phần thân của vòng lặp do…while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói cách khác, vòng lặp do ... while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện.

Cú pháp:

Cú pháp của vòng lặp do…while trong Java là:

do
{
  // phan than vong lap
}while(Bieu_thuc_boolean);

Ghi chú rằng, Bieu_thuc_boolean xuất hiện tại phần cuối của vòng lặp, vì thế các lệnh trong vòng lặp thực thi một lần trước khi expression được kiểm tra.

Nếu bieu_thuc_boolean là true, nó quay trở lại và các lệnh được thực thi lần nữa. Tiến trình này lặp đi lặp lại tới khi bieu_thuc_boolean là false.

Ví dụ:

public class Test {

  public static void main(String args[]){
   int x = 10;

   do{
     System.out.print("Gia tri cua x : " + x );
     x++;
     System.out.print("\n");
   }while( x < 20 );
  }
}
Quảng cáo

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Gia tri cua x : 10
Gia tri cua x : 11
Gia tri cua x : 12
Gia tri cua x : 13
Gia tri cua x : 14
Gia tri cua x : 15
Gia tri cua x : 16
Gia tri cua x : 17
Gia tri cua x : 18
Gia tri cua x : 19

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


vong_lap_trong_java.jsp