Vòng lặp foreach trong JavaVòng lặp foreach trong Java

Trong Java 5, vòng lặp foreach (một tên gọi khác là enhanced for) đã được giới thiệu. Nó được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList, ...

Cú pháp:

Cú pháp của vòng lặp foreach như sau:

for(Khai_bao : Bieu_thuc)
{
  //phan than vong lap
}
 • Khai_bao: Biến khối được khai báo mới, mà là một kiểu tương thích với các phần tử của mảng bạn đang truy cập. Biến này sẽ là có sẵn trong khối for và giá trị của nó sẽ là giống như phần tử mảng hiện tại.

 • Bieu_thuc: Nó ước lượng mảng bạn cần lặp. Bieu_thuc này có thể là một biến mảng hoặc gọi phương thức mà trả về một mảng.

Ví dụ minh họa vòng lặp foreach trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]){
   int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

   for(int x : numbers ){
     System.out.print( x );
     System.out.print(",");
   }
   System.out.print("\n");
   String [] names ={"James", "Larry", "Tom", "Lacy"};
   for( String name : names ) {
     System.out.print( name );
     System.out.print(",");
   }
  }
}
Quảng cáo

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

10,20,30,40,50,
James,Larry,Tom,Lacy,

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


vong_lap_trong_java.jsp