String equals() trong Java


Miêu tả

Phương thức String equals() trong Java so sánh chuỗi này với Object đã cho. Kết quả là true nếu và chỉ nếu tham số là không null và là một đối tượng String mà biểu diễn cùng dãy ký tự như đối tượng này.

Cú pháp

Đây là cú pháp đơn giản của String equals() trong Java:

public boolean equals(Object anObject)

Tham số

Sau đây là chi tiết về tham số của String equals() trong Java:

 • anObject -- Đối tượng để so sánh với String này.

Trả về giá trị

 • Trả về true nếu String là cân bằng; nếu không là false.

Quảng cáo

Ví dụ

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   String Str1 = new String("Vietjack day lap trinh mien phi!!");
   String Str2 = Str1;
   String Str3 = new String("Vietjack day lap trinh mien phi!!");
   boolean retVal;

   retVal = Str1.equals( Str2 );
   System.out.println("Gia tri tra ve la = " + retVal );

   retVal = Str1.equals( Str3 );
   System.out.println("Gia tri tra ve la = " + retVal );
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Gia tri tra ve la = true
Gia tri tra ve la = true
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


string_trong_java.jsp