getChars() trong JavaMiêu tả

Phương thức getChars() trong Java sao chép các ký tự từ chuỗi này vào trong mảng ký tự đích.

Cú pháp

Đây là cú pháp đơn giản của getChars() trong Java:

public void getChars(int srcBegin,
           int srcEnd,
           char[] dst,
           int dstBegin)

Tham số

Sau đây là chi tiết về tham số của getChars() trong Java:

 • srcBegin -- Chỉ mục của ký tự đầu tiên trong chuỗi để sao chép.

 • srcEnd -- Chỉ mục của ký tự cuối cùng trong chuỗi để sao chép.

 • dst -- Mảng đích đến.

 • dstBegin -- Offset bắt đầu trong mảng đích đến.

Quảng cáo

Trả về giá trị

 • Nó không trả về bất kỳ giá trị nào, nhưng ném một IndexOutOfBoundsException.

Ví dụ

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[]){
   String Str1 = new String("Chao mung den voi Vietjack.com");
   char[] Str2 = new char[7];

   try{
     Str1.getChars(2, 9, Str2, 0);
     System.out.print("Gia tri duoc sao chep la = " );
     System.out.println(Str2 );

   }catch( Exception ex){
     System.out.println("Exception la...");
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Gia tri duoc sao chep la = ao mung
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


string_trong_java.jsp