regionMatches() trong JavaMiêu tả

Phương thức regionMatches() trong Java có hai form, được sử dụng để kiểm tra nếu hai chuỗi là bằng nhau.

Cú pháp

Đây là cú pháp đơn giản của regionMatches() trong Java:

public boolean regionMatches(int toffset,
               String other,
               int ooffset,
               int len)

hoac

public boolean regionMatches(boolean ignoreCase,
               int toffset,
               String other,
               int ooffset,
               int len)

Tham số

Sau đây là chi tiết về tham số của regionMatches() trong Java:

 • toffset -- Offset bắt đầu của khu vực phụ (subregion) trong chuỗi này.

 • other -- Tham số chuỗi.

 • ooffset -- Offset bắt đầu của khu vực phụ trong tham số chuỗi.

 • len -- Số ký tự để so sánh.

 • ignoreCase -- Nếu true, bỏ qua sự khác biệt về kiểu chữ khi so sánh.

Quảng cáo

Trả về giá trị

 • Trả về true nếu khu vực phụ đã cho của chuỗi này so khớp với khu vực phụ đã xác định của tham số chuỗi; nếu không là false. Có hay không so khớp là chính xác hoặc phân biệt kiểu chữ, phụ thuộc vào tham số ignoreCase.

Ví dụ

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[]){
   String Str1 = new String("Welcome to Tutorialspoint.com");
   String Str2 = new String("Tutorials");
   String Str3 = new String("TUTORIALS");

   System.out.print("Tra ve gia tri :" );
   System.out.println(Str1.regionMatches(11, Str2, 0, 9));

   System.out.print("Tra ve gia tri :" );
   System.out.println(Str1.regionMatches(11, Str3, 0, 9));

   System.out.print("Tra ve gia tri :" );
   System.out.println(Str1.regionMatches(true, 11, Str3, 0, 9));
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Tra ve gia tri :true
Tra ve gia tri :false
Tra ve gia tri :false
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


string_trong_java.jsp