String valueOf() trong JavaMiêu tả

Phương thức String valueOf() trong Java có các form sau, mà phụ thuộc vào các tham số đã truyền. Phương thức này trả về biểu diễn chuỗi của tham số đã truyền.

 • valueOf(boolean b): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số boolean.

 • valueOf(char c): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số char.

 • valueOf(char[] data): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số char array.

 • valueOf(char[] data, int offset, int count): Trả về biểu diễn chuỗi của mảng phụ cụ thể của tham số char array.

 • valueOf(double d): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số double.

 • valueOf(float f): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số float.

 • valueOf(int i): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số int.

 • valueOf(long l): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số long.

 • valueOf(Object obj): Trả về biểu diễn chuỗi của tham số Object.

Cú pháp

Đây là cú pháp đơn giản của String valueOf() trong Java:

static String valueOf(boolean b) 

hoac 

static String valueOf(char c) 

hoac

static String valueOf(char[] data) 

hoac

static String valueOf(char[] data, int offset, int count) 

hoac

static String valueOf(double d) 

hoac

static String valueOf(float f) 

hoac

static String valueOf(int i)

hoac

static String valueOf(long l)

hoac

static String valueOf(Object obj) 
Quảng cáo

Tham số

Sau đây là chi tiết về tham số của String valueOf() trong Java:

 • Xem phần miêu tả.

Trả về giá trị

 • Phương thức trả về biểu diễn chuỗi.

Ví dụ

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[]){
   double d = 102939939.939;
   boolean b = true;
   long l = 1232874;
   char[] arr = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f','g' };

   System.out.println("Gia tri tra ve la : " + String.valueOf(d) );
   System.out.println("Gia tri tra ve la : " + String.valueOf(b) );
   System.out.println("Gia tri tra ve la : " + String.valueOf(l) );
   System.out.println("Gia tri tra ve la : " + String.valueOf(arr) );
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Gia tri tra ve la : 1.02939939939E8
Gia tri tra ve la : true
Gia tri tra ve la : 1232874
Gia tri tra ve la : abcdefg
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


string_trong_java.jsp