Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 2)Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 2)

Câu 457: Chọn câu trả lời sai

Cho mạch diện như hình 13.5. Số chỉ của ampe kế ghi trên hình

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7
Quảng cáo

A. Cường độ dòng điện qua đèn A là 329 mA

B. Cường độ dòng điện qua đèn B là 329 mA

C. Cường độ dòng điện qua đèn C là 329 mA

D. Cường độ dòng điện trong mạch là 329 mA

Câu 458: Chọn câu trả lời đúng:

Cho mạch điện như hình 13.6. Đèn A và B sáng như nhau. Sốc chỉ của vôn kế 1 cho trên hình vẽ. Hỏi vôn kế 2 chỉ giá trị bao nhiêu?

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

A. 3V   B. 4,5V

C. 6V   D. 9V

Quảng cáo

Câu 459: cho mạch điện song song như hình 13.7. Phát biểu nào sau đây không đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

A. Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn bằng với hiệu điện thế nguồn

B. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng với cường độ dòng điện trong các mạch rẽ

C. Cường độ dòng điện trong các mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ

D. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song ta mắc song song với đoạn mạch đó

Câu 460: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Quan sát trên hình 13.8, ba bóng đèn LED giống nhau có cường độ sáng như nhau. Hỏi chúng được mắc như thế nào?

A. Mắc nối tiếp

B. Mắc song song

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 461: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Trong mạch điện mắc song song, cường độ dòng điện mắc trong…………bằng tổng các cường độ dòng điện trong………………

A. Mạch chính, mạch rẽ

B. Mạch rẽ, mạch chính

C. Mạch nhánh, mạch rẽ

D. Mạch rẽ, mạch nhánh

Câu 462: Chọn câu trả lời đúng

Trong mạng điện gia đình, các thiết bị điện thường được mắc:

A. Nối tiếp

B. Song song

C. Vừa nối tiếp vừa song song

D. Cả ba đều sai

Câu 463: Chọn câu trả lời đúng

Cầu chì trong các bảng điện và cầu chì ở đồng hồ điện trong gia đình cái nào chịu đước cường độ dòng điện lớn hơn? Giải thích vì sao?

A. Cầu chì ở đồng hồ lớn hơn vì dùng cho dòng điện chính trong nhà

B. Cầu chì ở các bảng điện lớn hơn vì dùng cho các thiết bị điện

C. Cả hai cầu chì này đều bằng nhau

D. Cả ba câu đều sai

Câu 464: Chọn câu trả lời sai

Cho mạch điện như hình 13.9. Hai đèn A và B giống nhau

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

A. Hai đèn sáng như nhau

B. Số chỉ của ba vôn kế như nhau

C. Số chỉ của ba ampe kế như nhau

D. Số chỉ của ampe kế 1 chỉ cường độ dòng điện trong mạch chính

Quảng cáo

Câu 465: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.9. Hai đèn A và B giống nhau

A. Số chỉ của vôn kế 2 là 9V

B. Số chỉ của vôn kế 3 là 9V

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 466: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.9. Hai đèn A và B giống nhau

A. Số chỉ của ampe kế 2 là 962 mA

B. Số chỉ của ampe kế 2 là 481 mA

C. Số chỉ của ampe kế 3 là 481 Ma

D. Câu B và C đều đúng

Câu 467: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Quan sát kĩ trên hình 13.10 và cho biết các bóng đèn được mắc như thế nào trên bẳng kiểm tra?

A. Mắc song song hình 13.10a

B. Mắc song song hình 13.10b

C. Cả hai hình đều mắc song song

D. Cả hai hình đều mắc nối tiếp

Câu 468: Chọn câu trả lời đúng

Quan sát kĩ trên hình 13.11 và cho biết các bóng đèn được mắc như thế nào trên bảng kiểm tra?

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

A. Đèn A mắc nối tiếp với đèn B, hai đèn này mắc song song với đèn C

B. Đèn A mắc nối tiếp với đèn C, hai đèn này mắc song song với đèn B

C. Đèn B mắc nối tiếp với đèn C, hai đèn này mắc song song với đèn A

D. Đèn B mắc song song với đèn C, hai đèn này mắc nối tiếp với đèn A

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 457:

Trong mạch điện như hình 13.5. Cường độ dòng điện qua đèn A và B bằng cường độ dòng điện trong mạch và bằng 329 mA. Cường độ dòng điện qua đèn C bằng 0 => câu sai C

Đáp án: C

Câu 458:

Trong mạch điện như hình 13.6. Đèn A và B mắc nối tiếp và sáng như nhau nên có hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn bằng nhau. Số chỉ của vôn kế 1 là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn A và B và bằng U1 = 9 V

Số chỉ của vôn kế 2 là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn A nên có giá trị:

UA = U2 = U_1/2 = 4,5 V

Đáp án: B

Câu 459:

Trong mạch điện như hình 13.7, hai đèn mắc song song nên:

   -Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn bằng với hiệu điện thế nguồn

   -Cường độ dòng điện trong các mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ qua mỗi đèn

   -Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song ta mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó

Câu B sai

Đáp án: B

Câu 460:

Trên hình 13.8, ba bóng đèn LED giống nhau có cường độ sáng như nhau. Chúng có thể được mắc: nối tiếp hay song song

Câu C đúng

Đáp án: C

Câu 461:

Trong mạch điện mắc song song , cường độ dòng điện mắc trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện trong mạch rẽ

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 462:

Trong mạch điện gia đình, các thiết bị điện thường được mắc vừa nối tiếp vừa song song

Đáp án: C

Câu 463:

Cầu chì trong các bảng điện chịu được cường độ dòng điện lớn hơn cầu chì ở đồng hồ điện trong gia đình. Vì cầu chì ở đồng hồ dùng cho dòng điện chính trong nhà

Đáp án: A

Câu 464:

Trong mạch điện như hình 13.9

   -Hai đèn sáng như nhau

   -Số chỉ của ba vôn kế như nhau

   -Số chỉ của ampe kế 1 chỉ cường độ dòng điện trong mạch chính

   -số chỉ của ampe kế 1 bằng tổng số chỉ của ampe kế 2 và 3

Câu sai C

Đáp án: C

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Vật Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học