Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 2)Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 2)

Câu 379: Chọn câu trả lời sai

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho một đoạn mạch điện như hình 11.4

Quảng cáo

Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K’ bằng không

A. Khi K, K’ đóng: đèn Đ1, Đ2 đều sáng

B. Khi K đóng, K’ ngắt (mở): đèn Đ1 sáng, đèn Đ2 tắt

C. K, K’ đều ngắt. Đèn Đ1, Đ2 đều tắt

D. Khi K ngắt, K’ đóng: đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng

Câu 380: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho một đoạn mạch điện như hình 11.5

Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K1, K2 bằng không

A. Khi K1, K2 đều đóng: đèn Đ1, Đ2 đều sáng

Quảng cáo

B. Khi K1 đóng, K2 ngắt (mở): đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng

C. Khi K1 ngắt, K2 đóng: đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng

D. K1, K2 đều ngắt. Đèn Đ1, Đ2 đều tắt

Câu 381: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Trong hình 11.6, chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện nào đúng?

A. Mạch (1)

B. Mạch (2)

C. Cả (1) và (2) đều đúng

D. Cả (1) và (2) đều sai

Câu 382: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho mạch điện như hình 11.7. Khi bật công tắc đèn nào sáng?

A. Chỉ có đèn A sáng

B. Chỉ có đèn B sáng

C. Cả hai đèn đều sáng

D. Cả hai đèn đều tắt

Câu 383: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Mạch điện được bố trí như hình 11.8. Đèn A và B sáng khi:

A. Công tắc A đóng, công tắc B mở

B. Công tắc B đóng, công tắc A mở

C. Công tắc A đóng, công tắc B đóng

D. Công tắc A mở, công tắc B mở

Câu 384: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho mạch điện như hình 11.9

A. Công tắc A đóng, công tắc B mở: đèn A sáng, đèn B tắt

B. Công tắc A mở, công tắc B đóng: đèn A tắt, đèn B sáng

C. Công tắc A đóng, công tắc B đóng: đèn A sáng, đèn B sáng

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 385: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho mạch điện như hình 11.10. Khi công tắc mở:

A. Đèn A sáng, đèn B tắt

B. Đèn A tắt, đèn B sáng

C. Đèn A sáng, đèn B sáng

D. Đèn A tắt, đèn B tắt

Câu 386: Chọn câu trả lời đúng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Cho mạch điện như hình 11.11. Cả ba đèn sẽ cháy ra sao khi cả hai công tắc A và B cùng mở?

A. Chỉ có đèn A tắt

B. Chỉ có đèn B tắt

C. Chỉ có đèn C tắt

D. Cả ba đèn cùng tắt

Quảng cáo

Câu 387: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 11.11. Ba đèn sáng như thế nào khi công tắc A đóng, công tắc B mở?

A. Chỉ có đèn A sáng

B. Chỉ có đèn B sáng

C. Chỉ có đèn C sáng

D. Đèn A và đèn C sáng

Câu 388: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 11.12. Nếu tháo đèn 2 ra khỏi mạch hì:

A. Chỉ có đèn 1 tắt

B. Chỉ có đèn 3 tắt

C. Đèn 1 và đèn 4 sẽ tắt

D. Đèn 1 và đèn 3 sẽ tắt

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 379:

Lí luận tương tự câu 374, ta có:

+ Khi K, K’đóng => dòng điện qua cả đèn Đ1, Đ2 => đèn Đ1, Đ2 đều sáng

+ Khi K đóng, K’ ngắt (mở): dòng điện qua đèn Đ1, không qua đèn Đ2 => đèn Đ1 sáng, đèn Đ2 tắt

+ K, K’ đều ngắt dòng điện không qua mạc được => đèn Đ1, Đ2 đều tắt

+ Khi K ngắt, K’ đóng: dòng điện không qua mạch được => đèn Đ1, Đ2 đều tắt

   - Câu trả lời sai: D

Đáp án: D

Câu 380:

Lí luận tương tự câu 374 ta có:

+ Khi K1, K2 đều đóng: dòng điện không qua đèn Đ1, Đ2 => đèn Đ1, Đ2 đều tắt

+ Khi K1 đóng, K2 ngắt (mở): dòng điện không qua đèn Đ1, qua đèn Đ2

   - Đèn Đ1 tắt, đèn Đ2 sáng

+ Khi K1 ngắt, K2 đóng: dòng điện qua đèn Đ1, không qua đèn Đ2 => đèn Đ1 sáng, đèn Đ2 tắt

+ K1, K2 đều ngắt: dòng điện qua cả đèn Đ1, Đ2 => đèn Đ1, Đ2 đều sáng

   - Câu trả lời đúng: B

Đáp án: B

Câu 381:

Trong hình 11.6, chiều dòng điện trong sơ đồ cả hai mạch (1) và (2) đều đúng

Đáp án: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Câu 382:

Trong mạch điện hình 11.7, khi bật công tắc cả hai đèn đều sáng

Đáp án: C

Câu 383:

Mạch điện được bố trí như hình 11.8. Đèn A và B sáng khi công tắc A đóng và công tắc B đóng

Đáp án: C

Câu 384:

Trong mạch điện như hình 11.9

   -Công tắc A đóng, công tắc B mở: đèn A sáng, đèn B tắt

   -Công tắc A mở, công tắc B đóng: đèn A tắt, đèn B sáng

   -Công tắc A đóng, công tắc B đóng: đèn A sáng, đèn B sáng

   - Cả ba câu đều đúng

Đáp án: D

Câu 385:

Trong mạch điện như hình 11.10. Khi công tắc mở đèn A sáng, đèn B tắt

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 386:

Trong mạch điện như hình 11.11, khi cả hai công tắc A và B cùng mở chỉ có đèn B tắt

Đáp án: B

Câu 387:

Trong mạch điện như hình 11.11, khi công tắc A đóng, công tắc B mở chỉ có đèn C sáng

Đáp án: C

Câu 388:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Trong mạch điện như hình 11.12, nếu tháo đèn 2 ra khỏi mạch thì chỉ có đèn 1 tắt

Đáp án: A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Vật Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học