Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 1)Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 1)

Câu 447: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp,………………..tại mọi điểm đều…………..

A. Hiệu điện thế, như nhau

Quảng cáo

B. Cường độ dòng điện, bằng nhau

C. Cường độ dòng điện, khác nhau

D. Hiệu điện thế, khác nhau

Câu 448: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp…………..hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị thành phần

A. Bằng   B. Bằng hiệu

C. Bằng tổng   D. Bằng tích

Câu 449: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.1. Khi bật công tắc:

A. Chỉ có đèn A sáng

Quảng cáo

B. Chỉ có đèn A và đèn B sáng

C. Cả ba đèn A, B, C đều sáng

D. Cả ba đèn A, B, C đều không sáng

Câu 450: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.1

A. Tháo đèn A khỏi mạch, bật công tắc, đèn B và C không sáng

B. Tháo đèn B khỏi mạch, bật công tắc, đèn A và C không sáng

C. Tháo đèn C khỏi mạch, bật công tắc, đèn A và B không sáng

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 451: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.1. Khi bật công tắc:

A. Cả ba đèn sáng như nhau vì chúng được mắc nối tiếp

B. Đèn C sáng mạnh hơn đèn A và B

C. Đèn A và đèn B có độ sáng như nhau và sáng mạnh hơn đèn C

D. Đèn A sáng mạnh nhất vì đặt gần nguồn

Câu 452: Chọn câu trả lời đúng

Cho đoạn mạch như hình 13.2

A. Vôn kế 1 đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin

B. Vôn kế 2 do hiệu điện thế giữa hai cực của pin

C. Vôn kế 3 đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin

D. Vôn kế 4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin

Câu 453: Chọn câu trả lời đúng

Cho đoạn mạch như hình 13.2. Ba đèn A, B, C là như nhau

A. Số chỉ của vôn kế 1 bằng số chỉ của vôn kế 2 và bằng số chỉ của vôn kế 3

B. Số chỉ của vôn kế 1 bằng số chỉ của vôn kế 2 nhưng khác số chỉ của vôn kế 3

C. Số chỉ của vôn kế 2 bằng số chỉ của vôn kế 3 nhưng khác số chỉ của vôn kế 1

D. Số chỉ của vôn kế 3 bằng số chỉ của vôn kế 2 nhưng khác số chỉ của vôn kế 1

Câu 454: Chọn câu trả lời đúng

Cho đoạn mạch như hình 13.2. Ba đèn A, B, C là như nhau. Pin là nguồn có hiệu điện thế mạch ngoài 9 V. Số chỉ của vôn kế 1 là:

A. 0 V

B. 3 V

C. 9 V

D. 27 V

Câu 455: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.3

A. Số chỉ của ampe kế 1 lớn hơn số chỉ của ampe kế 2

B. Số chỉ của ampe kế 1 nhỏ hơn số chỉ của ampe kế 2

C. Số chỉ của ampe kế 1 bằng số chỉ của ampe kế 2

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 456: Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình 13.4. Khi bật công tắc đèn nào sáng?

A. Chỉ có đèn A sáng

B. Chỉ có đèn B sáng

C. Chỉ có đèn A và B sáng

D. Cả ba đèn đều sáng

Hướng dẫn giải và Đáp án

Quảng cáo

Câu 447:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện tại mọi điểm đều bằng nhau

Đáp án: B

Câu 448:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế giữ hai đầu mỗi thiết bị thành phần

Đáp án: C

Câu 449:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Trong mạch điện như hình 13.1 ba đèn mắc nối tiếp. Khi bật công tắc cả ba đèn A,B, C đều có dòng điện chạy qua nên đều sáng

Đáp án: C

Câu 450:

Trong mạch điện như hình 13.1

   -Tháo đèn A khỏi mạch, bật công tắc, đèn B và C không sáng

   -Tháo đèn B khỏi mạch, bật công tắc, đèn A và C không sáng

   -Tháo đèn C khỏi mạch, bật công tắc, đèn A và B không sáng

Cả ba câu đều đúng

Đáp án: D

Câu 451:

Trong mạch điện như hình 13.1. Khi bật công tắc cả ba đèn sáng như nhau vì chúng được mắc nối tiếp

Đáp án: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Câu 452:

Trong đoạn mạch như hình 13.2, vôn kế 4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin

Đáp án: D

Câu 453:

Trên đoạn mạch như hình 13.2 ba đèn A, B, C là như nhau và mắc nối tiếp nên số chỉ của vôn kế 1 bằng số chỉ của vôn kế 2 và bằng số chỉ của vôn kế 3

Đáp án: A

Câu 454:

Trong đoạn mạch như hình 13.2. Ba đèn A, B, C là như nhau và mắc nối tiếp. Pin là nguồn có hiệu điện thế mạch ngoài 9 V. Số chỉ của vôn kế 1 là:

U1 = U/3 = 9/3 = 3V

Đáp án: B

Câu 455:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Trong mạch điện như hình 13.3, hai ampe kế đều mắc vào mạch chính nên số chỉ của ampe kế 1 bằng số chỉ của ampe kế 2

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 456:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7

Trong mạch điện như hình 13.4. Khi bật công tắc chỉ có đèn A và B sáng

Đáp án: C

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Vật Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên