Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Cu = 64, Fe = 56, Na = 23.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho các nhận xét sau:

Quảng cáo

(1) Fe3O4 là quặng giàu sắt nhất để luyện gang

(2) Hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

(3) Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn trong thép (4) Fe tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao

(5) Fe (Z=26) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB

(6) Fe2O3 có tính oxi hóa

Số nhận xét đúng

A. 5

B. 4.

C. 3.

D. 6

Câu 2: Quá trình sản xuất Al trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân quặng boxit cần dùng criolit (hay băng thạch). Công thức của criolit là

A. Cả B và D đều đúng.

B. Na3AlF6.

C. KAl(SO4)2.12H2O.

D. 3NaF.AlF3.

Câu 3: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với CuO nung nóng.

B. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2) (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

Quảng cáo

A. HCl, NaOH.

B. NaCl, Cu(OH)2.

C. Cl2, NaOH.

D. HCl, Al(OH)3.

Câu 6: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Cu.

B. Fe.

C. Al.

D. Ag.

Câu 7: Nguyên liệu sản xuất thép là:

A. quặng manhetit

B. quặng pirit

C. quặng hematit

D. gang

Câu 8: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

A. Fe(OH)3.

B. Fe2O3.

C. Fe2(SO4)3.

D. FeSO4.

Câu 9: Trộn bột kim loại Al với chất X (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Chất X là

A. FeCO3.

B. Fe3O4.

C. Fe.

D. Al.

Câu 10: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe( Z = 26)?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. [Ar]3d8.

B. [Ar]3d74s1.

C. [Ar]3d64s2.

D. [Ar] 4s23d6.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X.

Câu 2 (3 điểm): Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D A C C D D B C

Câu 1: Nhận xét đúng là:

(3) Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn trong thép

(4) Fe tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao

(5) Fe (Z=26) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB

(6) Fe2O3 có tính oxi hóa

Chọn đáp án B.

Câu 2: Công thức của criolit là Na3AlF6 hay 3NaF.AlF3. Chọn đáp án A.

Câu 3: Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm. Chọn đáp án D.

Câu 4: Al: [Ne]3s23p1. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 3. Chọn đáp án A.

Câu 5: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl. Chọn đáp án C.

Câu 6: Al phản ứng được với dung dịch NaOH. Chọn đáp án C.

Câu 7: Nguyên liệu sản xuất thép là gang. Chọn đáp án D.

Câu 8: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là FeSO4. Chọn đáp án D.

Câu 9: Trộn bột kim loại Al với chất X (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Chất X là Fe3O4. Chọn đáp án B.

Câu 10: Fe( Z = 26): [Ar]3d64s2. Chọn đáp án C.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2điểm): Gọi số mol Na và Al trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

Câu 2 (3điểm):

Sau phản ứng còn kim loại dư → muối sau phản ứng là Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

mX phản ứng = 61,2 – 2,4 = 58,8 gam.

Gọi x và y lần lượt là số mol Cu và Fe3O4 đã phản ứng.

→ 64x + 232y = 58,8 (1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

Giải hệ pt được: x = 0,375 và y = 0,15

mmuối = 0,375.188 + 0,45.180 = 151,5 gam.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác