Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Quảng cáo

A. Al(OH)3.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2.

D. FeO.

Câu 2: X3+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. ô số 26, chu kì 4 nhóm VIIIA.

B. ô số 26, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô số 26, chu kì 3, nhóm VIIIB.

D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

A. ngâm vào đó một đinh sắt.

B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

C. mở nắp lọ đựng dung dịch.

D. cho vào đó vài giọt dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là

A. FeS2.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeCO3.

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:

Quảng cáo

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

A. 4 .

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 7: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10.

B. 32,58.

C. 31,97.

D. 33,39.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 4,48 lít.

B. 8,96 lít.

C. 17,92 lít.

D. 11,20 lít.

Câu 9: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch KMnO4 trong H2SO4

A. 36.

B. 34.

C. 35.

D. 33.

Câu 10: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A D A B C A C B A D

Câu 1: Al(OH)3 có tính lưỡng tính. Chọn đáp án A.

Câu 2: X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. Chọn đáp án D.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường ngâm vào đó một đinh sắt. Chọn đáp án A.

Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là Fe3O4. Chọn đáp án B.

Câu 5: Thí nghiệm tạo ra muối sắt II là:

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Chọn đáp án C.

Câu 6: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là Na, Ca, Al. Chọn đáp án A.

Câu 7: naxit = 2.nH2 + 2.nO (oxit) = 2.0,15 + 2. 0,04.4 = 0,62 mol.

Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = m + mH2O + mH2

→ m = 0,12.27 + 0,04.232 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 4.0,04.18 = 31,97 gam.

Chọn đáp án C.

Câu 8: Bảo toàn khối lượng: moxi = 30,2 – 17,4 = 12,8 → noxi = 0,4 mol

→ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít. Chọn đáp án B.

Câu 9:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Tổng hệ số = 36. Chọn đáp án A.

Câu 10: mchất rắn↓ = mO(CuO) = 9,1 – 8,3 = 0,8 → nO(CuO) = nCuO = 0,8 : 16 = 0,05 mol

→ mCuO = 0,05.80 = 4 gam. Chọn đáp án D.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác