Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Fe = 56, C = 12.

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sắt?

Quảng cáo

 A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

 B. Kim loại nhẹ.

 C. Có tính nhiễm từ.

 D. Màu trắng hơi xám.

Câu 2: Cr không tan trong dung dịch nào sau đây?

 A. H2SO4 đặc, nóng.

 B. HCl nóng.

 C. H2SO4 loãng, nóng.

 D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 3: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

 A. Tính lưỡng tính.

 B. Tính oxi hóa và tính khử.

 C. Tính khử.

 D. Tính oxi hoá.

Câu 4: Cho 2,8 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 1,12.

 D. 2,24.

Câu 5: Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Quảng cáo

 A. Fe2O3.

 B. FeS2.

 C. Fe2O3.nH2O.

 D. Fe3O4.

Câu 6: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

 A. amophot.

 B. ure.

 C. natri nitrat.

 D. amoni nitrat.

Câu 7: Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bộ phận nào của lò cao?

 A. Thân lò.

 B. Phía trên của nồi lò.

 C. Bụng lò.

 D. Nồi lò.

Câu 8: Khi nung Fe với I2 trong bình kín, không có không khí thu được sản phẩm X. Công thức của X là

 A. Fe3O4 .

 B. Fe2I.

 C. FeI2.

 D. FeI3.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Cr là một kim loại lưỡng tính.

 B. Cr(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

 C. CrCl3, Cr2O3 đều là chất lưỡng tính.

 D. Cr(OH)2 tan trong NaOH dư.

Câu 10: Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. 939,05.

 B. 528,21.

 C. 1878,10.

 D. 1056,43.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

Câu 1: B

Sắt có khối lượng riêng lớn (d = 7,9 g/cm3) nên là kim loại nặng.

Câu 2: D

Cr không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Câu 3: D

Các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3 đều có tính oxi hóa.

Câu 4: C

Bảo toàn electron: 3.nkhí = 3.nFe → nkhí = nFe = 0,05 mol

→ V = 0,05. 2,24 = 1,12 (lít).

Câu 5: D

Do hàm lượng sắt trong quặng càng lớn thì hiệu quả luyện gang càng cao.

→ Quặng tốt nhất để luyện gang là Fe3O4.

Câu 6: D

Amoni nitrat NH4NO3

 3Cu + 8H+ +2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 7: C

Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bụng lò.

Câu 8: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

Câu 9: B

A sai vì không có khái niệm kim loại lưỡng tính.

C sai vì CrCl3 không có tính lưỡng tính.

D sai vì Cr(OH)2 không có tính lưỡng tính, không tan trong NaOH dư.

Câu 10: A

Ta có sơ đồ:

 Fe2O3 → 2Fe

 160g → 2.56g

 x tấn → 500.98,6% tấn

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác