200 câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Nấu ăn có đáp án

200 câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Nấu ăn có đáp án

Tổng hợp lý thuyết, nội dung của các bài học Công nghệ lớp 9 và bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Nấu ăn được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình Công nghệ 9: Nấu ăn giúp bạn học tốt môn học Công nghệ lớp 9 hơn.

I/ Trắc nghiệm Công nghệ 9 phần Nấu ăn

II/ Lý thuyết & trắc nghiệm Công nghệ 9 phần Nấu ăn
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn

Câu 1. Nghề nấu ăn có mấy đặc điểm?

A. 1                                                            B. 2

C. 3                                                            D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề nấu ăn là:

A. Đối tượng lao động

B. Công cụ lao động

C. Điều kiện lao động

D. Sản phẩm lao động

Đáp án: A

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề nấu ăn là:

A. Đối tượng lao động

B. Công cụ lao động

C. Điều kiện lao động

D. Sản phẩm lao động

Đáp án: B

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề nấu ăn là:

A. Đối tượng lao động

B. Công cụ lao động

C. Điều kiện lao động

D. Sản phẩm lao động

Đáp án: C

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề nấu ăn là:

A. Đối tượng lao động

B. Công cụ lao động

C. Điều kiện lao động

D. Sản phẩm lao động

Đáp án: D

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động

Câu 6. Công cụ lao động được chia làm mấy loại chính?

A. 1                                                            B. 2

C. 3                                                            D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Công cụ lao động được chia làm 2 loại chính: 

+ Các dụng cụ đơn giản, thô sơ

+ Các thiết bị chuyên dùng hiện đại

Câu 7. Công cụ lao động có loại nào?

A. Các dụng cụ đơn giản, thô sơ

B. Các thiết bị chuyên dùng hiện đại

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Giải thích: Công cụ lao động được chia làm 2 loại chính: 

+ Các dụng cụ đơn giản, thô sơ

+ Các thiết bị chuyên dùng hiện đại

Câu 8. Đâu là công cụ lao động đơn giản, thô sơ?

A. Bếp than

B. Bếp điện

C. Bếp gas

D. Máy đánh trứng

Đáp án: A

Giải thích: Bếp điện, bếp gas, máy đánh trứng là các thiết bị chuyên dùng hiện đại.

Câu 9. Đâu là công cụ lao động chuyên dùng hiện đại?

A. Bếp củi

B. Bếp dầu

C. Nồi hấp

D. Soong chảo

Đáp án: C

Giải thích: Bếp củi, bếp dầu, soong chảo là công cụ lao động đơn giản, thô sơ.

Câu 10. Nghề nấu ăn phải đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 3                                                                      B. 4

C. 5                                                                      D. 6

Đáp án: D

Giải thích: Nghề nấu ăn phải đảm bảo 6 yêu cầu:

1. Có đạo đức nghề nghiệp

2. Nắm vững kiến thức chuyên môn

3. Có kĩ năng thực hành nấu nướng

4. Biết tính toán, lựa chọn thực phẩm

5. Sử dụng thành thạo và hợp lí nguyên liệu, dụng cụ cần thiết

6. Biết chế biến món ăn ngon, hợp khẩu vị, đảm bảo vệ sinh.

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp

Câu 1. Vai trò của đồ dùng trong nhà bếp?

A. Giúp công việc nấu ăn trở nên dễ dàng

B. Giúp công việc nấu ăn trở nên nhanh chóng

C. Giúp công việc nấu ăn đạt hiệu quả cao

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Đồ dùng trong nhà bếp giúp cho công việc nấu ăn trở nên dễ dàng, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, nhưng vì đồ dùng có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau nên cần phải biết xác định nhu cầu và tính chất cần thiết của mỗi loại.

Câu 2. Thiết bị nhà bếp có mấy loại?

A. 1                                                            B. 2

C. 3                                                            D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Thiết bị nhà bếp có 2 loại: thiết bị dùng điện và thiết bị dùng gas.

Câu 3. Đâu là thiết bị dùng điện trong nhà bếp?

A. Nồi cơm điện

B. Nồi áp suất

C. Siêu nước điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Nồi cơm điện, siêu nước điện và nồi áp suất đều là thiết bị dùng điện trong nhà bếp.

Câu 4. Khi sử dụng đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                            B. 2

C. 3                                                            D. 4

Đáp án: 2

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp cần đảm bảo 2 yêu cầu: không ngâm nước và khi sử dụng xong phải rửa bằng nước rửa chén, bát.

Câu 5. Khi sử dụng đồ dùng bằng nhựa trong nhà bếp, cần đảm bảo mấy yêu cầu chính?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng bằng nhựa trong nhà bếp, cần đảm bảo 3 yêu cầu chính:

1. Không để gần lửa

2. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

3. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

Câu 6. Yêu cầu đầu tiên khi sử dụng đồ dùng nhựa trong nhà bếp là:

A. Không để gần lửa

B. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

C. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng bằng nhựa trong nhà bếp, cần đảm bảo 3 yêu cầu chính:

1. Không để gần lửa

2. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

3. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

Câu 7. Yêu cầu thứ hai khi sử dụng đồ dùng nhựa trong nhà bếp là:

A. Không để gần lửa

B. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

C. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng bằng nhựa trong nhà bếp, cần đảm bảo 3 yêu cầu chính:

1. Không để gần lửa

2. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

3. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

Câu 8. Yêu cầu thứ ba khi sử dụng đồ dùng nhựa trong nhà bếp là:

A. Không để gần lửa

B. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

C. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng bằng nhựa trong nhà bếp, cần đảm bảo 3 yêu cầu chính:

1. Không để gần lửa

2. Không chứa thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nóng

3. Rửa bằng nước rửa chén bát khi sử dụng xong.

Câu 9. Khi sử dụng đồ dùng thủy tinh trong nhà bếp, cần:

A. Đun lửa to

B. Dùng thìa nhôm để xào nấu thức ăn

C. Cẩn trọng khi sử dụng

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng thủy tinh trong nhà bếp cần cẩn trọng vì dễ vỡ, dễ tróc lớp men. Không đun lửa to và không dùng thìa nhôm xào nấu tránh hỏng lớp men.

Câu 10. Khi sử dụng đồ dùng điện trong nhà bếp cần lưu ý mấy thời điểm?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Khi sử dụng đồ dùng điện trong nhà bếp cần lưu ý 3 thời điểm: trước khi sử dụng, khi sử dụng và sau khi sử dụng.

....................................

....................................

....................................

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên