Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khửHóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử, phần dưới tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử có lời giải chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện.

A/ Lý thuyết Hóa học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

1. Sự khử. Sự ôxi hóa

Sự khử là sự tách oxi khỏi một chất

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất

VD: 3H2 + Fe2O3to→ 2Fe + 3H2O

- quá trinh kết hợp của nguyên tử O trong Fe2O3 với H2 gọi là quá trình oxi hóa. Ta nói đã xảy ra sự oxi hóa H2 tạo thành H2O

- quá trình tách oxi khỏi Fe2O3 gọi là quá trình khử. Ta nói đã xảy ra sự khử Fe2O3 tạo ra Fe

2. chất khử. Chất oxi hóa

chất chiếm oxi của chát khác gọi là chất khử

chất nhường oxi cho chât khác là chất oxi hóa

VD: 3H2 + Fe2O3to→ 2Fe + 3H2O

- H2 là chất khử

- Fe2O3 là chất oxi hóa

3. Phản ứng oxi hóa – khử

Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này được gọinlà phản ứng oxi hóa – khử

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa trong đó xảy ra đồng thời sự oxi oxi hóa và sự khử

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử

- Cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kimvà công nghiệp hóa học

- Diễn ra trong quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên

B/ Bài tập vận dụng

Câu 1: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng  

A. số nguyên tử trong mỗi chất. 

B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố

C. số nguyên tố tạo ra hợp chất. 

D. số phân tử của mỗi chất.

Lời giải:

Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

B. CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4

C. 2Fe + 3O2to→→to 2Fe2O3

D. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là: 2Fe + 3O2Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải 2Fe2O3

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa – khử?  

A. chất oxi hóa. 

B. chất khử. 

C. chất xúc tác.           

D. chất môi trường.

Lời giải:

Kim loại luôn đóng vai trò là chất khử trong phản ứng oxi hóa – khử

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Chọn đáp án đúng  

A. Sự tách oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa.

B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử.

C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

Lời giải:

Đáp án đúng là: Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cho phản ứng sau, xác định chất khử: Fe2O3 + 3H2Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải2Fe + 3H2O  

A. Fe2O3

B. H2           

C. Fe

D. H2O

Lời giải:

Chất khử là chất lấy oxi của chất khác. Trong phản ứng này, H2 là chất lấy oxi của Fe2O3

=> H2 là chất khử

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Oxit nào bị khử bởi Hidro:  

A. Na2

B. CaO 

C. Fe3O4                      

D. BaO

Lời giải:

H2 không khử được các oxit: Na2O, K2O, CaO, BaO, MgO, Al2O3

=> Oxit bị khử là Fe3O4

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cho phản ứng: 3Fe + 2O2Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải Fe3O4. Chất nào là chất khử?  

A. Fe 

B. O2

C. Fe3O4                      

D. Cả A và B

Lời giải:

Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Trong trường hợp này, chất khử là Fe vì tác dụng với oxi

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Chọn đáp án sai:  

A. Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

B. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

C. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

D. Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi

Lời giải:

Đáp án sai là: Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là  

A. 8,96 lít 

B. 4,8 lít 

C. 0,896 lít      

D. 0,48 lít

Lời giải:

Số mol C là: n= Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải= 0,4 mol

PTHH:     C  + O2to→→to CO2

Tỉ lệ PT:  1mol                 1mol

P/ứng:     0,4mol     →     0,4mol

=> Thể tích khí CO2 thu được là: VCO2=0,4.22,4=8,96VCO2=0,4.22,4=8,96 lít

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử 

S + O2 Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giảiSO2                 (1) 

CaCO3 Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giảiCaO + CO2     (2)

2H2 + O2 Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải2H2O           (3) 

NH3 + HCl → NH4Cl     (4)  

A. (1) & (2) 

B. (2) & (3)

C.(1) & (3)                 

D. (3) & (4)

Lời giải:

Những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử là:

S + O2Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải SO2                 (1)

2H2 + O2Bài tập về Phản ứng oxi hóa – khử lớp 8 có lời giải 2H2O           (3)

Đáp án cần chọn là: C

Các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.