Danh từ không đếm được trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Danh từ không đếm được

Trong bài thi TOEIC, các bạn hay gặp câu hỏi liên quan đến danh từ, đặc biệt là các danh từ không đếm được. Để giải quyết được các câu hỏi này, chúng ta cần ghi nhớ các danh từ không đếm được điển hình và nắm rõ cách sử dụng của chúng.

Bảng dưới liệt kê các danh từ không đếm được thường gặp trong các bài thi TOEIC:

Danh từ không đếm được Ý nghĩa
access Sự đi vào, sự cho vào, sự truy cập
advertising Ngành quảng cáo
advice Lời khuyên
baggage/luggage Hành lý
clothing Quần áo
correspondence Thư tín, quan hệ thư từ
equipment Trang thiết bị
evidence Chứng cớ, bằng chứng
furniture Đồ nội thất
housing Nhà ở
information Thông tin
machinery Máy móc
mail Bưu chính
merchandise Hàng hóa
news Tin tức
seating Chỗ ngồi
staff Nhân viên
stationery Văn phòng phẩm
Quảng cáo

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về danh từ không đếm được, mời bạn click chuột vào Danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: