Phân biệt a number of và the number of trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: A number of & The number of

Sau A number ofThe number of chúng ta đều phải dùng danh từ số nhiều.

Vậy khi 2 cụm từ này đóng vai trò làm chủ ngữ thì động từ sẽ được chia thế nào? Cụm nào được coi là chủ ngữ số nhiều, cụm nào được coi là chủ ngữ số ít. Câu hỏi về 2 cụm từ này là một trong số bẫy trong các bài thi TOEIC. Chương này sẽ giúp bạn cách phân biệt hai cụm từ này.

Dưới đây là cấu trúc cách sử dụng của A number ofThe number of:

  • A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số những ...

  • The number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số ít: Số lượng những ...

Ví dụ:

- A number of trees were cut down yesterday.

- Rencently, the number of accidents in Hanoi has decreased.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên