Phân biệt IF và WHETHER trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt IF & Whether

IfWhether có hoàn toàn giống nhau không ? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn còn bối rối khi làm bài thi TOEIC. Chương này chúng ta cùng tìm hiểu các trường hợp sử dụng IfWhether.

Trường hợp sử dụng If

Chúng ta chỉ sử dụng If trong câu có mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ ở dạng phủ định.

Nếu bạn chưa biết về khái niệm Mệnh đề danh ngữ, mời bạn tham khảo Các khái niệm liên quan tới mệnh đề danh ngữ.

Ví dụ:

- She asked me if Peter didn't join.

Tuy nhiên, Sau một số từ như wonder; not sure vẫn có thể dùng whether để dẫn ra mệnh đề phải ở dạng phủ định.

- I wonder if /whether he doesn't come.

Trường hợp sử dụng Whether

Chúng ta chỉ sử dụng Whether trong các trường hợp sau:

 • Đứng sau giới từ

  - There was a big argument about whether we should restructure our company

 • Đứng trước động từ nguyên thể có to.

  - They can't I decide whether to invest more now or wait.

 • Dùng trong câu mà mệnh đề danh ngữ đóng vai trò chủ ngữ hay tân ngữ/bổ ngữ.

  - Whether I can wake up early tomorrow morning is another matter (Chủ ngữ)

  - I don't know whether she rejects that job offer. (Tân ngữ)

  - The question is whether he can meet her. (Bổ ngữ)

 • Được ưu tiên sử dụng hơn trong 1 câu có ý lựa chọn đi với giới từ or.

  - I can't decide whehther to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.

 • Sử dụng sau những động từ phổ biến trong văn phạm trang trọng.

  - We discussed whether we should sign that contract.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên