Phân biệt WHO và WHOEVER trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Who & Whoever

Trong các đại từ có thể được dùng để chỉ người thì đại từ WHO WHOEVER thường gây nhiều nhầm lẫn và bối rối nhất nhiều bạn khi làm các bài thi TOEIC.

Phân dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của hai từ này.

Đại từ quan hệ WHO

WHO là đại từ quan hệ, được dùng để chỉ người. WHO đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng sau nó.

Ví dụ:

- I don't know who gave you the gift but I got the receipt from that person.

- Nicole is a girl who likes to read.

Đại từ WHOEVER

WHOEVER là đại từ, được dùng khi bạn không biết về người mà mình định nói tới, hoặc khi đối tượng được nhắc tới là không xác định.

Ví dụ:

- Just get the receipt from whoever gave you the gift.

- Whoever uprooted that tree ought to be ashamed of themselves.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên