Phân biệt Job, Work, Career trong tiếng AnhBí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Job, Work, Career

Một số bạn khi học tiếng Anh thường hay nhầm lẫn cách sử dụng của ba từ Job, WorkCareer. Chương này chúng ta cùng phân biệt sự giống và khác nhau giữa ba từ này.

Ý nghĩa và cách sử dụng của Career

Ý nghĩa: Career = sự nghiệp/ nghề

    Careerdanh từ đếm được chỉ một chuỗi cả quá trình làm việc, có thể bao gồm nhiều công việc khác nhau qua các giai đoạn.

Dưới đây là một vài cách diễn đạt với Career:

- Embark on a career = bắt đầu sự nghiệp

- Pursue a career = theo đuổi sự nghiệp

- A promising career = một sự nghiệp đầy hứa hẹn

- A varied career = một sự nghiệp với đa dạng công việc

- Career prospects = cơ hội nghề nghiệp

- Switch your career = thay đổi công việc

- Career takes off = sự nghiệp rộng mở

- At the height/peak of your career = ở đỉnh cảo sự ngiệp

- Ruin your career = phá hủy sự nghiệp/công danh

Quảng cáo

Ý nghĩa và cách sử dụng của Job

Ý nghĩa: Job = việc làm

    Jobdanh từ đếm được dùng để chỉ hành động (công việc) thực hiện một cách chính thức và đều đặn để nhận lương có việc làm chính thức, toàn thời gian (full- time job) hoặc việc làm bán thời gian (part-time job).

Một số cụm từ thường sử dụng với Job:

- A demanding job = công việc nhiều thách thức

- A fulfilling/rewarding job = một công việc đáng để làm, mang lại cho bạn niềm vui

- An entry-level job = công việc không đòi hỏi kinh nghiệm, thường dành cho người mới vào nghề

- A dead-end job = công việc không có cơ hội thăng tiến

- A high-powered job = một công việc nắm giữ vị trí quan trọng

- A lucrative job = công việc kiếm được nhiều tiền

Ý nghĩa và cách sử dụng của Work

Ý nghĩa: Work= công việc/làm việc

    Work vừa là danh từ không đếm được đồng thời vừa là động từ, thường được dùng để chỉ những hành động được thực hiện để hoàn thành một mục tiêu.

Một số cụm từ đi với Work:

  • Làm việc cho công ty nào – work at/for (a company)

  • Đang làm dự án gì, nhiệm vụ gì – work on (project/task)

  • Làm việc với ai – work with (people/objects)

Work cũng được sử dụng để chỉ bối cảnh nơi làm việc:

- I finish/leave/get off work at 4:30.

- We go to work by car. (KHÔNG dùng We go to job by car)

- I went to the bar with some friends from work.

- I can't access Facebook when I'm at work. (KHÔNG dùng at my job)

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên