Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V

Qua hai chương trước chúng ta đã biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động và bị động. Chương này, chúng ta cùng tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V.

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng TO V khi:

 • Trước đại từ quan hệ có cụm từ thứ tự: "the first"," the second", ..., "the only" hoặc cấu trúc so sánh hơn nhất

  - Mark is the last student who got the news of that compettion.

  > Mark is the last student to get the news of that compettion.

 • Động từ chính trong câu là "have"

  - He had three assignments that he had to complete last weekend.

  > He had three assignments to complete last week.

 • Đầu câu có "here (be)", "there (be)"

  - There are seven emails which have to be replied today.

  > There are seven emails to be replied today.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên