Mệnh đề danh ngữ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề danh ngữ

Với nhiều bạn thì khái niệm mệnh đề danh ngữ là khá mới mẻ, cho nên trước hết chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm và chức năng của mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh.

Mệnh đề danh ngữ là gì ?

Mệnh đề danh ngữ thường mở đầu bằng:

 • Các từ để hỏi (what, why, who, whose, where, when, how, ...)

  - The teacher told us where we should leave our finished exams.

  (Cô giáo cho chúng tôi biết nơi để kiểm tra.)

  - We haven't decided when the program will be broadcasted.

  (Chúng tôi vẫn chưa quyết định khi nào chương trình sẽ được phát sóng.)

  - Whoever is responsible for this needs to be careful.

  (Bất kì ai chịu trách nhiệm về việc này phải cẩn thận.)

 • That

  - That we need more people in math and science is clear to everyone.

  (Việc chúng ta cần thêm người cho toán và khoa học thì ai cũng rõ.)

  - That we are losing high-level scientist worries us.

  (Việc chúng ta đang mất dần những nhà khoa học có chuyên môn cao khiến chúng ta lo lắng.)

 • If/whether

  - We're not sure about whether a cell phone would work there or not.

  (Chúng tôi không chắc liệu ở đó điện thoại di động có hoạt động được hay không.)

  - He asked me if I had any idea.

  (Anh ta hỏi tôi có ý tưởng nào hay không.)

Quảng cáo

Chức năng của mệnh đề danh ngữ

Giống như danh từ, một mệnh đề danh ngữ có thể làm:

 • Chủ ngữ của câu

  - Whether she will be admitted to the university is not clear.

  (Liệu ta có được nhạn vào trường đại hoc hay không vẫn chưa rõ ràng.)

 • Tân ngữ cho động từ

  - I don't know whether she will be admitted to the university.

  (Tôi không biết liệu cô ta có được nhận vào trường đại học hay không)

 • Tân ngữ cho giới từ

  - I am not sure about whether she will be admitted to the university.

  (Tôi không chắc về việc liệu cô ta có được nhận vào trường đại học hay không.)

 • Bổ ngữ cho tính từ

  - It is doubtful whether she will be admitted to the university.

  (Người ta không chắc liệu cô ta có được nhận vào trường đại học hay không.)

 • Bổ ngữ cho chủ ngữ

  - What she is anxious to find out is weather she will be admitted to the university.

  (Điều cô ta lo lắng là liệu mình có được nhận vào trường đại học hay không.)

Cách hình thành mệnh đề danh ngữ

 • Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, sử dụng That.

  - You should buy a less expensive car.

  --> They recommend that you buy a less expensive car.

  (Họ khuyên rằng bạn nên mua một cái xe rẻ hơn.)

 • Chuyển câu hỏi Yes/No bởi sử dụng If/whether.

  - Can you tell me how to fix my computer?

  --> I wonder if you can help me to fix my computer.

  (Liệu anh có thể giúp tôi sửa máy tính được không?)

 • Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi bằng cách dùng từ để hỏi đằng sau là câu trần thuật.

  - What time did the flight arrive?

  --> She would like to know what time the flight arrived.

  (Cô ta muốn biệt mấy giờ chuyên bay hạ cánh.)

Khi nào có thể rút gọn mệnh đề danh ngữ ?

Một mệnh đề danh ngữ có thể được rút gọn khi:

 • Mệnh đề danh ngữ đứng ở vị trí tân ngữ.

  - They admit having problems at work.

  --> They admit having problems at work.

  (Họ thừa nhận gặp một số vấn đề ở chỗ làm.)

 • Mệnh đề danh ngữ và mệnh đề chính có chung chủ ngữ.

  - She didn't know how much coffee she had to make for the meeting.

  --> She didn't know how much coffee to make for the meeting.

  (Cô ta không biết phải trả bao nhiêu cà phê cho buổi họp.)

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên