Nội động từ không được dùng ở thể bị động trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Không dùng thể bị động với nội động từ

Nội động từ diễn tả hành động nội tại của chủ thể thực hiện hành động. Hành động đó không tác động trực tiếp lên bất kì đối tượng nào, do đó các động từ này không có hoặc không cần một bổ nghĩa trực tiếp hay tân ngữ đối tượng chịu tác động của hành động) để tạo thành một câu có nghĩa.

Trong tiếng Anh, nội động từ thường không thể chuyển sang thể bị động, do đó trong các câu hỏi TOEIC bạn nhất quyết không chọn các lựa chọn nào để diễn tả các động từ này ở dạng bị động.

Ví dụ như các động từ TAKE PLACE, HAPPEN, OCCUR, APPEAR, BREAK OUT không dùng ở hình thức bị động vì đây là các nội động từ.

  • Take place = happen = occur: diễn ra, xảy ra

  • Appear: xuất hiện, có mặt

  • Break out: nổ ra, bùng phát thường sử dụng khi nói về diseases (các bệnh dịch) hoặc war (chiến tranh))

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên