Tính từ đuôi ing và tính từ đuôi ed trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt tính từ -ing & -ed

Trong bài thi TOEIC, các bạn rất hay gặp câu hỏi liên quan đến tính từ đuôi –ing hay –ed. Để làm được câu hỏi này, các bạn cần nắm chắc các đặc điểm sau:

  • Tính từ đuôi –ing thể hiện tính chất, bản chất của đối tượng.

  • Tính từ đuôi –ed thể hiện rằng đối tượng mà nó bổ nghĩa bị tác động.

Ví dụ:

- The director was very (disappointing, disappointed) in the quality of his accommodations.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về tính từ đuôi -ing và tính từ đuôi -ed, mời bạn click chuột vào Tính từ đuôi ing và ed trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên