Trạng từ quan hệ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý khi sử dụng Trạng từ quan hệ

Bên cạnh các đại từ quan hệ (WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT), mệnh đề quan hệ còn có thể được bắt đầu bằng trạng từ quan hệ (WHEN, WHERE, WHY). Trạng từ quan hệ có thể được sử dụng thay cho một đại từ quan hệ và giới từ. Cách làm này sẽ làm cho câu dễ hiểu hơn.

Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng cũng như cấu trúc của các trạng từ quan hệ này.

    Khác với đại từ quan hệ có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ, TRẠNG TỪ QUAN HỆ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHỦ NGỮ trong mệnh đề quan hệ, vì vậy sau chúng KHÔNG THỂ LÀ ĐỘNG TỪ.

Trạng từ quan hệ When

Trạng từ quan hệ When thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then.

Cú pháp:

    Danh từ (chỉ thời gian) + WHEN + S + Động từ ...

- Do you still remember the day? We first met on that day.

--> Do you still remember the day when we first met?

--> Do you still remember the day on which we first met?

- I don't know the time. She will come back then.

--> I don't know the time when she will come back.

Trạng từ quan hệ Why

Trạng từ quan hệ Why mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the season, for that reason.

Cú pháp:

    Danh từ (chỉ lý do) + WHY + S + Động từ ...

- I don't know the reason. You didn't go to school for that reason.

--> I don't know the reason why you didn't go to school.

Trạng từ quan hệ Where

Trạng từ quan hệ Where thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there.

Cú pháp:

    Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ ...

Trạng từ quan hệ Where có thể được thay thế bằng in/on/at which.

- The hotel wasn't very clean. We stayed that hotel.

--> The hotel where we stayed wasn't very clean.

--> The hotel at which we stayed wasn't very cleaen.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên