Vị trí danh từ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Danh từ và vị trí của Danh từ

Trong bài thi TOEIC, một trong những kỹ năng quan trọng là nhận biết được danh từ cũng như xác định được vị trí mà danh từ hay đứng, để từ đó chọn được đáp án đúng.

Dấu hiệu nhận biết danh từ

Để nhận biết danh từ, chúng ta cần lưu ý các HẬU TỐ sau :

Hậu tố Ví dụ Hậu tố Ví dụ
-ness willingness -ism capitalism
-ence/-ance difference, importance -ship/-hood membership, childhood
-ion production, posession -er/-or/-ist/-ee/-eer teacher, doctor,dentist, employee,volunteer
-ment agreement -th Depth
-ity security -dom freedom
Quảng cáo

Xác định vị trí của danh từ

Ngoài vị trí ở đầu câu với chức năng làm chủ ngữ, danh từ còn có thể đứng ở những vị trí khác nhau trong câu. Khi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trướcsau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là danh từ nếu:

 • Trước chỗ trống là mạo từ:

  - We need to hire an employee.

 • Trước chỗ trống là động từ thường (danh từ có chức năng làm tân ngữ):

  - We ask all drivers to show consideration for cyclists and pedestrians as well as other drivers on the road.

 • Trước chỗ trống là các loại tính từ: tính từ sở hữu, tính từ miêu tả

  - Jane's assistant is very helpful.

      - She's a good secretary.

 • Trước hoặc sau chỗ trống là giới từ:

  - The problem has to be taken into consideration.

      - The information on next week's conference is on the bulletin

 • Trước chỗ trống là enough.

  - We don't have enough money to invest.

    Bạn cần chú ý: Động từ và tính từ không thể đứng vào vị trí của danh từ.

    - We got a positive (respond, response) from customers.

    - The (informative, information) about this program is helpful.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về danh từ, mời bạn click chuột vào Danh từ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên