Phân biệt most và almost trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Most & Almost

Cả hai từ mostalmost cùng mang nghĩa là hầu hết nên rất dễ nhầm lẫn trong cách sử dụng. Phần dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của hai từ này để tránh nhầm lẫn không đáng có trong các bài thi TOEIC.

 • Most là một tính từ, được sử dụng để bổ nghĩa cho một danh từ.

  - Most children love cartoons.

 • Almost là một trạng từ, được sử dụng để bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hay một trạng từ khác.

  Almost + anybody/anything/all + danh từ/no + danh từ/every +danh từ/ ...

  - My son is 1 year old so he is almost walking.

  - He was almost late for work yesterday.

  - It is a mistake they almost always make.

  - Almost all cats like fish.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên