Vị trí tính từ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Tính từ và Vị trí của Tính từ

Trong bài thi TOEIC, nhận biết được đâu là tính từ cũng như xác định được vị trí mà tính từ hay đứng là rất quan trọng để ta chọn được đáp án đúng.

Dấu hiệu nhận biết tính từ

Để nhận biết tính từ, chúng ta cần lưu ý các HẬU TỐ sau :

Hậu tố Ví dụ Hậu tố Ví dụ
-ive active -al musical
-ous famous -ful beautiful
-able/-ible available, possible -ent/-ant dependent, important
-ic realistic -less careless
-y wealthy -ing interesting
-ly frriendly -ed excited
Quảng cáo

Lưu ý: Bạn cần cẩn thận với các từ có hậu tố -ive–al. Các từ này có thể không phải/không chỉ là tính từ. Bạn tìm hiểu phần này Hậu tố -ive & –al.

Xác định vị trí của tính từ

Khi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trước và sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là tính từ nếu:

  • Sau chỗ trống là danh từ.

    - He's an excellent president.

  • Trước chỗ trống là các động từ nối nhứ be, become, look, seem…..

    - The plan seems feasible.

  • Trước chỗ trống là trạng từ chỉ mức độ, trước trạng từ chỉ mức độ là động từ nối.

    - The seminar was so informative.

    Lưu ý: Động từ và trạng từ không thể đứng vào vị trí của tính từ:

    - She is (popularly, popular) in our country.

    - Mr.A made an (inform, informative) lecture.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về tính từ, mời bạn click chuột vào Tính từ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên