Phân biệt a number of và an amount of trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: A number of & An amount of

Hai cụm từ trên đều là những từ chỉ lượng đặt sau danh từ, nhưng khi gặp dạng bài tập đòi hỏi phải chọn 1 trong 2 cụm này chúng ta dựa vào đâu để giải quyết?

Chương này sẽ giúp các bạn phân biệt rõ cấu trúc sử dụng của hai cụm từ này để xử lý các câu hỏi có liên quan trong bài thi TOEIC.

Cấu trúc sử dụng:

  • A number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia dạng số nhiều: Một số ...

  • An amount of + Danh từ không đếm được + Động từ chia dạng số ít: Một lượng ...

- A number of trees were cut down yesterday.

- An amount of water has been polluted.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: