Từ đồng âm trong tiếng AnhBí kíp luyện thi TOEIC: Từ đồng âm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ phát âm giống nhua hoặc gần giống nhau nhưng cách viết khác nhau và cả những từ đọc và viết giống nhau nhưng nghĩa lại khác nhau.

Các đáp án sai trong bài thi TOEIC có thể sử dụng yếu tố này để gây nhiễu cho thí sinh. Chương này sẽ liệt kê một số từ đồng âm thường gặp trong các bài thi TOEIC.

Billed

(thanh toán)

/bɪld/

Build

(xây dựng)

/bɪld/

Copy

(phô tô)

/'ka:pi/

Coffee

(cà phê)

/'kɔ:fi/

Close

(đóng)

/kloʊz/

Clothes

(quần áo)

/kloʊz/

Dessert

(món tráng miệng)

/dɪ'zɜ:rt/

Desert

(sa mạc)

/'dezərt/

Duck

(con vịt)

/dʌk/

Dock

(bến tàu)

/dɑ:k/

File

(sắp xếp giấy tờ)

/fɑɪl/

Pile

(chất đống)

/pɑɪl/

Later

(Sau đó)

/'leɪtər/

Latter

(Người/vật thứ hai)

/'lɑətɜr/

Letter

(thư)

/'letər/

Ladder

(thang)

/'lædər/

Live

(sống)

/lɪv/

Leave

(dời đi)

/lɪ:v/

Lunch

(bữa trưa)

/lʌnt∫/

Launch

(Khai trương)

/lə:nt∫/

Meet

(gặp gỡ)

/mi:t/

Meat

(thịt)

/mi:t/

Metal

(kim loại)

/'metl/

Medal

(huy chương)

/'medl/

New

(mới)

/nju:/

Knew

(biết)

/nju:/

Pass

(đi ngang)

/pæs/

Path

(đường mòn)

/pæθ/

/pɑ:θ/

Price

(giá cả)

/praɪs/

Prize

(giải thưởng)

/praɪz/

Setting

(bố trí)

/'setɪƞ/

Sitting

(ngồi)

/'sɪtɪƞ/

Son

(Con trai)

/sʌn/

Sun

(mặt trời)

/sʌn/

Wall

(tường)

/wɔ:l/

World

(thế giới)

/wɜ:rld/

Work

(làm việc)

/wɜ:rk/

Walk

(đi bộ)

/'wɔ:k/

Write

(viết)

/'raɪt/

Ride

(lái xe)

/'raɪd/

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên