Lưu ý các động từ find, keep và make trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý các động từ Find/Keep/Make

Thông thường, đi sau các động từ thường là các trạng từ, tuy nhiên, trong tiếng Anh, có 3 động từ rất phổ biến thường đi sau bởi tính từ. Đó là ba động từ Find/Keep/Make. Bạn cần cẩn thận với các câu hỏi trong bài thi TOEIC liên quan tới các động từ này.

    Find/Keep/Make + somebody/something + tính từ

Ví dụ:

- We found the beds very comfortable.

- The sun keeps us warm.

- The news made him very happy.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên