Phân biệt Sometimes, Some time, Sometime trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime

Khi nghĩ về 3 từ này, thì thỉnh thoảng, đôi khi có lẽ là nghĩa đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Tuy nhiên , thực tế thì mỗi từ lại có một nhiệm vụ và ý nghĩa hoàn toàn nhau.

Phần dưới đây giúp bạn phân biệt cách sử dụng của Sometimes, Some timeSometime để tránh sai lầm trong các bài thi TOEIC.

Cách sử dụng Sometimes

Sometimes là một trạng từ chỉ tần suất, đồng nghĩa với occasionally, mang nghĩa thỉnh thoảng, đôi khi.

- Sometimes it's best not to say anything.

(Thỉnh thoảng không nói gì là điều tốt nhất.)

Cách sử dụng Sometime

  • Khi là một tính từ: Sometime có nghĩa là "in the past but not any longer" – trước đây nhưng bây giờ không còn nữa, đã từng. Tính từ này thường được dùng khi nói về một công việc (a job) hay một vị trí (a position).

    - The sometime editor of the "Daily News" – Rebecca Jones will head a newspaper.

    (Rebecca Jones - Biên tập trước đây của tờ "Daily News" sẽ quản lý một tờ báo mới.)

  • Khi là một trạng từ: Sometime có nghĩa là "at a time in the future or the past that it not know or not stated" – một khoảng thời gian không rõ ràng trong quá khứ hoặc tương lại, một lúc nào đó.

    - The cure for cancer will be found sometime.

    (Đến lúc nào đó, cách chữa bệnh ung thư sẽ được tìm ra.)

Quảng cáo

Cách sử dụng Some time

Cụm từ này tương tự như khi bạn dùng some money, some food, some students.

Some là tính từ có nghĩa một số, một vài, một ít, một chút. Vì vậy, some time được hiểu đơn giản là một chút thời gian, một ít thời gian, một khoảng thời gian.

- I think I'll spend some time reading that article.

(Tôi nghĩ là mình sẽ dành một ít thời gian đọc bài báo kia.)

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên