Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động) trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ (Dạng bị động)

Khi mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, ta có thể rút gọn mệnh đề bằng cách sử dụng Quá khứ phân từ.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ ở dạng bị động: Lược bỏ đại từ quan hệ, động từ đưa về dạng Quá khứ phân từ. Tùy theo động từ là có qui tắc hay bất qui tắc thì chúng ta sử dụng dạng cho đúng.

Dưới đây là ví dụ:

- I like books which were written by Van Cao.

--> I like books written by Van Cao.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Trong chương tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu cách Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng TO V, còn bây giờ mời các bạn làm một số bài tập thực hành.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên