Phân biệt ANOTHER, THE OTHER, OTHERS và THE OTHERS trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: TRÁNH LỖI KHI DÙNG ANOTHER/THE OTHER/OTHERS/THE OTHERS

Đây là các cặp từ khá giống nhau về cách viết cũng như về nghĩa nên rất dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, về cách sử dụng thì chúng hoàn toàn khác nhau.

Việc không nắm được sự khác nhau giữa những từ này sẽ khiến bạn lúng túng và dẫn đến chọn sai đáp án (trong các bài điền đáp án Part 5 TOEIC) hoặc đôi khi là hiểu sai ý của câu (trong bài đọc Part 7 TOEIC).

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn nhất về cách dùng của các từ (cụm từ) này.

  • another: một cái nào khác, một người nào khác (số ít, dùng khi đề cập đến một đối tượng không xác định).

  • the another: cái còn lại, người còn lại (số ít, dùng khi đề cập đến một đối tượng đã xác định).

  • others: những cái khác, những người khác (số nhiều, dùng khi đề cập đến nhiều đối tượng không xác định, dùng trong trường hợp không nhắc lại các danh từ được đề cập trước đo) = other + N-s/es.

  • the others: những cái còn lại, những người còn lại (số nhiều, dùng khi đề cập đến nhiều đối tượng đã xác định).

    Không dùng: Others + Danh từ hay The others + Danh từ

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên