Cách sử dụng Hundred/Hundreds of và Thousand/Thousands of trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of

Khi các từ dozen, hundred, thousand, million, billion, ... được dùng để diễn đạt ý:

  • Một số xác định, thì mẫu câu là:

    Một số/several + dozen, hundred, thousand, ... + Danh từ số nhiều

    - Economists were alarmed by the deficit, which was several billion worse than they had expected.

  • Một số không xác định, thì mẫu câu là:

    dozens, hudreds, thousands, ... + Danh từ số nhiều

    - I've told you hundred of times.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Số đếm và số thứ tự, mời bạn click chuột vào Số đếm trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: