Phân biệt cấu trúc sử dụng spend và waste trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Lưu ý cấu trúc sử dụng của Spend/Waste

Khi đề cập đến các cấu trúc liên quan đến các động từ, một số bạn thường hay áp dụng phương pháp dịch, đây là một cách thức hoàn toàn sai lầm, dẫn đến việc hiểu sai cấu trúc câu.

Chẳng hạn nếu áp dụng theo phương pháp dịch trên, khi người ta ta muốn nói dùng, tiêu, dành hay lãng phí cái gì đó để làm điều gì đó, chúng ta sẽ có cấu trúc:

SPEND/WASTE SOMETHING TO DO SOMETHING

Đây là cấu trúc hoàn toàn sai về mặt ngữ pháp tiếng Anh.

Cấu trúc đúng phải là:

    SPEND/WASTE SOMETHING + DOING SOMETHING/ ON SOMETHING

Dưới đây là một số ví dụ:

- The company has spent thousands of pounds updating their computer systems.

- She intended to spend all of her fortune on the new project.

- Sam wasted a lot of time pursuing Jane.

- Mary wasted her salary on clothes.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên