Vị trí trạng từ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Trạng từ và vị trí của Trạng từ

Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ có thể nhận biết qua HẬU TỐ -ly.

Ví dụ:

Perfectly    differently    carefully

Xác định vị trí của trạng từ

Khi gặp câu hỏi về từ loại trong bài thi TOEIC, các bạn hãy quan sát vị trí trước và sau chỗ trống cần điền, từ loại để hoàn thành câu sẽ là trạng từ nếu :

 • Sau chỗ trống là tính từ.

  - It is a highly innovative design.

 • Trước hoặc sau chỗ trống là động từ.

  - Time went quickly.

  - He accurately entered all the data.

 • Sau chỗ trống là một trạng từ khác.

  - He behaved extremely badly.

Quảng cáo

Ngoài những vị trí phổ biến trên, trạng từ đứng đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu. Các trạng từ loại này còn gọi là Trạng từ bổ nghĩa câu.

- Regrettably, we do not have the item you need right now.

Lưu ý:

 • Tính từ, danh từ và động từ không thể đứng vào vị trí của trạng từ

  - She was (slight, slightly) surprised at the news.

  - (Occasion, Occassionally), we fail to perform some tasks.

  - He called (repeat, repeatedly) until he got a reply.

 • Tránh nhầm lẫn trạng từ với một số tính từ có đuôi –ly: friendly, ugly,

  Một số trạng từ giống với tính từ tương ứng của chúng:

  Hard ( ≠ hardly) far late ( ≠ lately)
  Early fast high ( ≠ highly)

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về trạng từ, mời bạn click chuột vào Trạng từ trong tiếng Anh.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên