Các hình thức so sánh đặc biệt trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Các hình thức so sánh đặc biệt

Dạng câu so sánh là một trong những dạng câu thường gặp trong các bài thi TOEIC. Ngoài những dạng thức so sánh phổ biến như so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất, còn có dạng so sánh đặc biệt khác phức tạp và dễ gây nhầm lẫn hơn, trong đó phải kể đến hai dạng so sánh đặc biệt dưới đây.

So sánh bội số

Hình thức so sánh này có cấu trúc như sau:

    S+ V + Bội số + as + adj/adv + as

    S + V + Bội số + as + much/many + (N) + as

Trong đó: Bội số có thể là:

  • twice ( gấp đôi), half (một nửa) ...

  • three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm, ….

Ví dụ:

- Her house is twice as big as mine.

- She has four times as many books as Tom.

So sánh kép

Dưới đây là các cấu trúc so sánh kép khác nhau:

Khi chỉ có một tính từ hoặc một trạng từ:

  • Với tính từ (trạng từ) ngắn: S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er

    - His bag got heavier and heavier.

  • Với tính từ (trạng từ) dài: S + V + more and more + adj/adv

    - She felt more and more tired.

Khi có 2 tính từ hoặc 2 trạng từ:

The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V

- The more handsome he is, the happier I am.

- The older he is, the wiser he becomes.

hoặc:

The more + mệnh đề , the more + mệnh đề .

- The more I love him, the more he hates me.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về các hình thức so sánh khác, mời bạn click chuột vào So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên