Đại từ quan hệ THAT trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Đại từ quan hệ THAT

That là một đại từ quan hệ đa năng, có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which.

Nhưng không phải trong trường hợp nào that cũng có thể thay thế cho 3 đại từ trên và có những trường hợp buộc phải dùng that chứ không dùng được 3 đại từ trên.

Phần đưới đây liệt kê các trường hợp sử dụng và không sử dụng that từ đó giúp bạn đỡ bối rối với các câu hỏi về đại từ quan hệ này trong các bài thi TOEIC.

Các trường hợp sử dụng THAT

Chúng ta sử dụng đại từ quan hệ that khi:

 • Khi đi sau các hình thức so sánh nhất

  - He was the most interesting person that I have ever met.

 • Khi đi sau các từ: only, the first, the last, ...

  - It was the first time that I heard of it.

 • Khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, anyone,anything, someone, something, somebody, all, some, any, little, none, ...

  - These books are all that my sister left me.

 • Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên gồm cả ngôi người lẫn ngôi vật.

  - She talked about people and places that she had visited.

Các trường hợp không sử dụng THAT

Chúng ta KHÔNG sử dụng đại từ quan hệ that khi:

 • Trong mệnh đề quan hệ không xác định

  - This is my book,that I bought 2 years ago. (sai, KHÔNG sử dụng THAT)

  --> This is my book, which I bought 2 years ago.

 • Khi phía trước nó có giới từ hoặc dấu phấy

  - This is the house in that I live. (sai, KHÔNG sử dụng THAT)

  --> This is the house in which I live.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Đại từ quan hệ khác, mời bạn click chuột vào Đại từ quan hệ THAT trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên