Phân biệt Special, Especial, Specially và Especially trong tiếng AnhBí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Special/Especial và Specially/Especially

Phân biệt Special và Especial trong tiếng Anh

 • Special là một tính từ được dùng rất phổ biến, có nghĩa là đặc biệt nhấn mạnh đến sự khác biệt và không cần so sánh với người/vật khác.

  - Is there anything special that yo'd like to do tonight?

  (Hôm nay cậu có muốn làm gì đặc biệt ko?)

  - She is very special to him.

  (Cô ấy là một người rất đặc biệt đối với anh ấy.)

 • Special còn có thể sử dụng như một danh từ, chỉ một điều không thường xuyên xảy ra, nhưng được tiến hành vì một mục đích đặc biệt.

  - There's a two-hour special on the Olympics tonight.

  (Có một chương trình đặc biệt về Olympics trong vòng 2 tiếng tối nay.)

  --> Chương trình không được chiếu thường xuyên

 • Especial cũng là một tính từ nhưng ít được sử dụng hơn, nhấn mạnh đến sự ngoại lệ nổi trội hơn hẳn khi được so sánh với các trường hợp khác. Nó thường đi với các danh từ như interest, value, benefit, concern,...

  - Students and their problems in studying are her especial concern.

  (Sinh viên và những khó khăn trong học tập của họ là những mối quan tâm đặc biệt của cô ấy.)

 • Especial không thể sử dụng như một danh từ

Phân biệt Specially và Especially trong tiếng Anh

 • Hai trạng từ này đều là trạng từ, có nghĩa là một cách đặc biệt và trong một số tường hợp có thể thay thế cho nhau.

  - It is not (e)specially hot.

  Trời cũng không nóng lắm

 • Specially dùng để chỉ một việc gì đó được thực hiện vì một người, một mục đích đặc biệt nào đó. Specially thường được theo sau bởi một quá khứ phân từ.

  - This cake is specially made for you.

  (Chiếc bánh được làm đặc biệt dành cho anh.)

 • Especially dùng để chỉ người/vật có những điều đặc biệt hơn sơ với người/vật khác.

  - The children are very naughty, especially when we have visitors.

  (Lũ trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm đặc biệt khi nhà có khách.)

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên