Phân biệt Persuade và Convince trong tiếng AnhBí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Persuade và Convince trong tiếng Anh

Hai động từ PersuadeConvince có ý nghĩa khá giống nhau, và điều này gây ra khá nhiều sự nhầm lẫn trong cách sử dụng.

Chương này chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng cũng như cấu trúc của hai từ PersuadeConvince trong tiếng Anh.

Động từ Convince

    Convince mang nghĩa là thuyết phục ai tin vào một điều gì đó, nghĩ về điều gì đó

    Cấu trúc: Convince somebody (that) + S +V

Ví dụ:

- I convinced her that the symphony needed financial help.

Động từ Persuade

    Persuade mang nghĩa là thuyết phục ai đó làm gì

    Cấu trúc: Persuade somebody to + Động từ nguyên thể

Quảng cáo

Ví dụ:

- I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again.

Lưu ý: Thuyết phục (Persuade) được một ai đó làm việc gì không đồng nghĩa với việc chúng ta đã làm cho họ tin tưởng (convinced) điều đó là đúng.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên