Phân biệt a few, few, a little, little trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt a few - few & a little - little

Đều là các lượng từ đặt trước danh từ, thường được dùng trong câu khằng định, ít khí xuât hiện trong câu phủ định hay câu hỏi, nhưng a few, few, a little, little lại có cách dùng và nghĩa khác nhau.

Cùng tìm hiểu sự khác nhau trong cách sử dụng giữa các từ này để có thể làm tốt bài thi TOEIC nhé.

 • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một vài, có một ít, đủ để

  - I have a few friends here. They can help us to solve this problem.

 • Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, hầu như không có, không đủ để (có tính phủ định, tiêu cực)

  - I have few books, not enough for reference reading reading.

 • A little + danh từ không đếm được: có một chút, có một ít, đủ để

  - I have a little money. Let's go to the cinema.

 • Little + danh từ không đếm được: rất ít, hầu như không có, không đủ để (có tính phủ định, tiêu cực)

  - I have little money, I need to borrow some to buy her a gift.

Quảng cáo

Lưu ý:

    Chỉ có only a few chứ không có only few.

   Chỉ có only a little mà không có only little.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên