Phân biệt At the end và In the end trong tiếng AnhBí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt At the end & In the end

At the end

    At the end dùng để chỉ cuối của cái gì đó. Sau at the end thường đi với of (at the end of something).

Ví dụ:

- At the end of the month = cuối tháng

- At the end of the movie = cuối bộ phim

- At the end of the lesson = cuối bài học

- At the end of the road = cuối con đường

Trái nghĩa với at the endat the beginning.

In the end

    In the end dùng để chỉ kết quả cuối cùng, sau cùng của một sự việc. In the end = finally, at last, ...

Ví dụ:

- They have had an unhappy marriage for 10 years. In the end, they divorced last week.

- In the end,we have to stay inside because of raining.

Quảng cáo

Trái nghĩa với in the endin the beginning.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: