Phân biệt Used to, Be used to, Get used to, Become used to trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Phân biệt Used to/Be used to/Get used to/Become used to

Có nhiều cấu trúc đi với used to nhưng nghĩa của chúng thì khác nhau nên bạn cần biết sự khác nhau của các cụm này để tránh nhầm lẫn trong việc lựa chọn dạng động từ đi sau và không làm thay đổi nghĩa của câu.

 • Used to

  Cấu trúc: S + used to + động từ nguyên thể

  • Diễn tả một việc, thói quen thường xảy ra lặp lại trong quá khứ nhưng không còn đúng hay xảy ra trong hiện tại

  • Thường được sử dụng để diễn tả sự đối lập giữa thói quen trong quá khứ với tình huống hiện tại

  Ví dụ:

  - I used to go jogging three times a week when I lived in Italy.

 • Be used to

  Cấu trúc: S + be used to + V-ing

  Dùng để chỉ ra những việc, hoạt động, thói qune đã quen thuộc với một người

  Ví dụ:

  - Sam is used to spending hours in front of the computer every day.

 • Get/Become used to

  Cấu trúc: S +get/become used to + V-ing

  • Chỉ ra một việc đang trong quá trình trở nên phổ biến, thành một thói quen của một người

  • Thường được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn

  Quảng cáo

  Ví dụ:

  - We're not getting used to the weather here.

  - He is becoming used to living in San Francisco.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Used to, mời bạn click chuột vào Used to trong tiếng Anh.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên