Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1: Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại

Quảng cáo

 A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…

 B. hoạt động mạnh như Ca, Na…

 C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…

 D. kém hoạt động như Ag, Au…

Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

 A. Cs.

 B. Li.

 C. Ba.

 D. Be.

Câu 3: Thạch cao sống là chất nào sau đây?

 A. CuSO4.5H2O.

 B. CaSO4.

 C. CaSO4. 2H2O.

 D. CaCO3.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?

 A. Nước chứa nhiều ion: Ca2+, Mg2+ được gọi là nước cứng.

 B. Nấu ăn bằng nước cứng làm tăng mùi vị của món ăn.

 C. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion: Ca2+, Mg2+.

 D. Khi cho xà phòng vào nước cứng sẽ có kết tủa.

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra ở điều kiện thường?

Quảng cáo

 A. CaO + H2O → Ca(OH)2.

 B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

 C. Be + 2H2O → Be(OH)2 + H2.

 D. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2.

Câu 6: Hấp thụ hết 5,6 lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 29,925 gam Ba(OH)2 thu được a gam kết tủa Y. Giá trị của a là

 A. 15 gam.

 B. 14,8 gam.

 C. 19,7 gam.

 D. 34,5 gam.

Câu 7: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch H2SO4 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

 A. K.

 B. Li.

 C. Rb.

 D. Na.

Câu 8: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

 A. có kết tủa trắng.

 B. có bọt khí.

 C. có kết tủa trắng và bọt khí.

 D. không có hiện tượng gì.

Câu 9: Cho 8,52 gam hỗn hợp X gồm: Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với 360 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Khối lượng (gam) NaCl có trong Y là

 A. 2,34.

 B. 8,75.

 C. 5,21.

 D. 7,02.

Câu 10: Trong các phát biểu sau:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

(1) Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

(2) NaOH được sử dụng để nấu xà phòng, sản xuất tơ nhân tạo.

(3) CaCO3 là chất rắn, màu trắng, tan tốt trong nước.

(4) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ có trong nước cứng.

(5) KNO3 được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.

Phát biều không đúng là

 A. (1), (2).

 B. (3), (4).

 C. (2), (4).

 D. (3), (5).

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Câu 1: A

Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb ... thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, nghĩa là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại hoạt động.

Câu 2: A

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong dãy là Cs (nóng chảy ở 29°C).

Câu 3: C

Thạch cao sống: CaSO4. 2H2O.

Câu 4: B

B sai vì nấu ăn bằng nước cứng sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.

Câu 5: C

Be không tác dụng với H2O ở điều kiện thường.

Câu 6: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1), sau phản ứng thu được 2 muối BaCO3 (x mol); Ba(HCO3)2 (y mol).

Bảo toàn C: x + 2y = 0,25 (1)

Bảo toàn Ba: x + y = 0,175 (2)

Từ (1) và (2) có x = 0,1 và y = 0,075

Kết tủa là BaCO3 → a = 0,1.197 = 19,7 gam.

Câu 7: C

Đặt 2 muối tương đương với một muối là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Bảo toàn C có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Có MM + 1 < 112,2 < 2MM → 56,1 < MM < 111,2 → M là Rb.

Câu 8: A

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 (↓ trắng) + 2H2O.

Câu 9: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

Có mx = 8,52 → 40x + 40y + 62z = 8,52 (1)

naxit = 0,72 → 2x + 2y + 2z = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ được x + y = 0,12; z = 0,06

→ mNaCl = 2z.58,5 = 2. 0,06.58,5 = 7,02 gam.

Câu 10: D

(3) sai vì CaCO3 không tan trong nước.

(5) sai vì NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác