Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chấtHóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất, phần dưới tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất có lời giải chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện.

A/ Lý thuyết Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

1. Hiện tượng vật lý

- Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

- VD: nước đá để chảy thành nước lỏng, đun sôi nước chuyển thành hơi nước và ngược lại ⇒ quá trinh trên có sự thay đổi về trạng thái của chất từ rắn – lỏng – khí

2. Hiện tượng hóa học

- Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.

B/ Bài tập vận dụng

Câu 1: Làm thế nào để biết có phản ứng xảy ra?

A. Dựa vào mùi của sản phẩm. 

B. Dựa vào màu của sản phẩm.

C. Dựa vào sự tỏa nhiệt. 

D. Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.

Lời giải:

Để biết có phản ứng hóa học xảy ra, ta dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.

Vì hiện tượng hóa học là hiện tượng khi có sự biến đổi chất này thành chất khác.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là:

A. màu sắc

B. Trạng thái

C. Tỏa nhiệt và phát sáng                                                       

D. Cả A, B, C  đúng

Lời giải:

Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là: màu sắc, Trạng thái, Tỏa nhiệt và phát sáng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Cho các hiện tượng sau đây: 

1) Khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và nước 

2) Cho nước vào tủ lạnh được nước đá 

3) Hiện tượng quang hợp của cây xanh 

4) Cô cạn nước muối được muối khan Hiện tượng hóa học gồm các câu:

A. 1, 2, 3, 4. 

B. 1, 3, 4. 

C. 1, 3.

D. 2, 4.

Lời giải:

Các hiện tượng hóa học là:

1) Khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và nước. Vì sau khi cháy sinh ra 2 chất mới.

3) Hiện tượng quang hợp của cây xanh. Cây xanh hấp thụ khí cacbonic và nhả ra khí oxi => có sự tạo thành chất mới

Các hiện tượng vật lí là

2) Cho nước vào tủ lạnh được nước đá. Vì nước chuyển từ thể lỏng sang rắn => không sinh ra chất mới

4) Cô cạn nước muối được muối khan. Vì nước chuyển từ thể lỏng sang hơi, muối chuyển sang thể rắn => không sinh ra chất mới.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Cho các hiện tượng sau : 

1, Hòa tan đường vào nước được dung dịch nước đường có vị ngọt 

2, Hòa tan muối vào nước được dung dịch nước muối có vị mặn 

3, Cho kim loại natri vào nước thu được dung dịch bazo và khí hidro 

4, Đường cháy tạo thành than và hơi nước. Các hiện tượng hóa học là :

A. 1 và 2 

B. 3 và 4 

C. 2  và 4

D. 2 và 3

Lời giải:

Hiện tượng 1 và 2 là quá trình hòa tan muối và đường vào nước thu được dung dịch nên là hiện tượng vật lý

Hiện tượng 3, 4 có khí thoát ra chứng tỏ có tạo thành chất mới nên là các hiện tượng hóa học

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Trong các hiện tượng sau đâu là hiện tượng vật lí?

1) Vào mùa hè, băng ở 2 cực tan dần. 

2) Quần áo mới giặt phơi ngoài nắng một thời gian khô lại. 

3) Nung đá vôi thành vôi sống. 

4) Mỡ để trong tủ lạnh đông và rắn lại. 

5) Khi nấu cơm quá lửa, tinh bột màu trắng biến thành cacbon màu đen. 

6) Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi vẩn đục.

A. 1, 2, 4. 

B. 2, 3, 5. 

C. 3, 5, 6.

D. 1, 2, 3, 4.

Lời giải:

1) Hiện tượng vật lí. Vì băng tan là nước chuyển từ thể rắn sang lỏng => không sinh ra chất mới

2) Quần áo mới giặt chứa nhiều nước, để một thời gian ngoài trời nắng nước bay hơi hết => quần áo khô lại => đây là hiện tượng vật lí.

3) Hiện tượng hóa học. Đá vôi đã bị phân hủy tạo thành vôi sống

4) Nhiệt độ trong tủ lạnh thấp nên mỡ chuyển từ thể lỏng thành thể rắn => hiện tượng vật lí

5) Hiện tượng hóa học. Tinh bột bị chuyển thành cacbon.

6) Hiện tượng hóa học. Vì chúng ta thở ra khí cacbonic, chính khí này phản ứng với nước vôi trong tạo thành canxi cacbon (kết tủa) nên dung dịch vẩn đục.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Cho các hiện tượng sau:

(1) Đinh sắt để lâu trong không khí bị gỉ (2) Mực hòa tan vào nước 

(3) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy 

(4) Cho vôi sống ( CaO) hòa tan vào nước, thu được dung dịch vôi tôi. 

(5) Mặt trời mọc sương bắt đầu tan 

(6) Sắt nung nóng để thành rèn dao, cuốc, xẻng 

(7) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt 

(8) Cồn để trong lọ không đậy nắp kín để lâu ngày bay hơi hết. 

Số các hiện tượng vật lí là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Các hiện tượng vật lí là: (2) (5) (6) (7) (8)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit ( nước vôi trong). Ta quan sát thấy hiện tượng trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit là:

A.  Dung dịch chuyển màu xanh

B. Dung dịch chuyển màu đỏ

C. Dung dịch bị vẩn đục

D. Dung dịch không có hiện tượng .

Lời giải:

Ta quan sát thấy hiện tượng trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit là: Dung dịch bị vẩn đục    

Vì Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 (↓) + H2O

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Cho các hiện tượng sau: 

a) Người ta điều chế nhôm nguyên chất từ quặng boxit Al2O3. 

b) Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi, chén. 

c) Nhôm để trong không khí lâu ngày thành nhôm oxit. 

d) Khi cho nhôm vào dung dịch axit clohiđric loãng thu được khí hiđro. 

e) Người ta điện phân nước thu được oxi và hiđro. 

f) Người ta để nước biển bay hơi thu được muối ăn. 

g) Để cốc nước trong tủ lạnh, nước sẽ đông lại thành đá. 

h) Khí oxi tan một phần nhỏ trong nước nên giúp các sinh vật sống được trong nước. 

i) Trứng để lâu ngày bị thối. 

Số hiện tượng hóa học là: 

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Lời giải:

a) Hiện tượng hóa học vì quặng boxit chuyển thành chất mới là nhôm.

b) Hiện tượng vật lí vì: Nhôm chuyển từ thể rắn sang thể lỏng => không sinh ra chất mới.

c) Hiện tượng hóa học vì nhôm chuyển thành chất khác là nhôm oxit.

d) Hiện tượng hóa học vì sau quá trình sinh ra chất mới là khí hiđro.

e) Hiện tượng hóa học vì nước chuyển thành 2 chất mới là oxi và hiđro.

f) Hiện tượng vật lí vì : nước biển chuyển từ thể lỏng sang hơi, muối chuyển sang thể rắn => không sinh ra chất mới.

g) Hiện tượng vật lí: nước chuyển từ thể lỏng sang rắn.

h) Hiện tượng vật lí: quá trình khí oxi tan trong nước, không sinh ra chất mới.

i) Hiện tượng hóa học: trứng không mùi, để lâu bị biến thành chất mới có mùi thối.

=> Có 5 hiện tượng hóa học

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Xét các quá trình sau: 

(1) Sữa để lâu bị chua. 

(2) Cồn y tế để trong lọ không đậy nắp bị bay hơi. 

(3) Enzim amilaza trong nước bọt biến đổi một phần tinh bột (đã chín) trong thức ăn thành đường mantozơ. 

(4) Khi nhiệt độ nóng dần lên, băng ở hai cực tan ra. 

(5) Ma trơi là hiện tượng photpho bốc cháy trong không khí tạo ra ngọn lửa màu xanh. (6) Đun nóng iot rắn (màu đen) chuyển thành hơi iot (màu tím). 

Hiện tượng hóa học là:

A. (3), (5), (6).

B. (1), (3), (5).

C. (2), (4), (6).

D. (1), (2), (5).

Lời giải:

(1) sữa chua bị biến đổi thành chất khác có vị chua => là HTHH

(2) Cồn chỉ bay hơi chuyển từ thể lỏng sang thể hơi chứ không thay đổi tính chất => là HTVL

(3) tinh bột chuyển thành đường mantozơ => có tính chất khác ban đầu => là HTHH

(4) băng chỉ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng => là HTVL

(5) photpho cháy sinh ra chất mới => là HTHH

(6) iot chỉ chuyển từ thể rắn sang thể hơi chứ không thay đổi tính chất => là HTVL

Vậy các hiện tượng hóa học là: (1), (3), (5).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Cho các hiện tượng sau:  

(1) Mực hòa tan vào nước 

(2) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy 

(3) Mặt trời mọc sương bắt đầu tan 

(4) Sắt nung nóng để thành rèn dao, cuốc, xẻng 

(5) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt Số các hiện tượng hóa học là:

Lời giải:

Các hiện tượng hóa học là: (2)

Đáp án cần chọn là: D

Các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.