Be along là gìNghĩa từ Be along

Ý nghĩa của Be along là:

  • Đi tới, tới nơi

Ví dụ minh họa cụm động từ Be along:

 
-  The next bus should BE ALONG in the next quarter of an hour or so.
Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ tới vào khoảng 15 phút nữa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be along trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp