Be away là gìNghĩa từ Be away

Ý nghĩa của Be away là:

  • Đi đâu đó, đi nghỉ, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Be away:

 
- She's AWAY on business for three weeks.
Cô ấy đi công tác 3 tuần.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be after trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp