Be not on là gìNghĩa từ Be not on

Ý nghĩa của Be not on là:

  • Khó chịu, không chấp nhận được

Ví dụ minh họa cụm động từ Be not on:

 
- The way he's behaving IS just NOT ON.
Cách mà anh ta cư xử là không thể chấp nhận được.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be not on trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp